Koszty stałe i zmienne – jak je rozróżnić?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak zoptymalizować swój czas pracy i działać skuteczniej? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak zoptymalizować swój czas pracy i działać skuteczniej? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Koszty stałe i zmienne – to chyba najpopularniejsze rozróżnienie kosztów przedsiębiorstwa. Jest to jeden z najbardziej czytelnych i przejrzystych podziałów. To właśnie za jego pomocą najprościej da się zobrazować ponoszone wydatki. Jeśli nie wiesz jak je rozróżnić, zapraszamy do dalszej lektury.

Koszty stałe i zmienne – rozróżnienie

Koszty stałe…

  • Firma ponosi je by móc funkcjonować.
  • Nie zależą od wielkości produkcji. Nawet przy produkcji równej 0 – przedsiębiorstwo je będzie ponosić.
  • Są z definicji niezmienne w długim okresie.
  • Zależą od warunków makroekonomicznych.

Zalicza się do nich: zmiany technologii przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej, amortyzację środków trwałych czy opłaty np. za czynsz.

Mogą one wzrosnąć, jeśli jeden z czynników makroekonomicznych wzrośnie. Dla przykładu, jeśli nasze przedsiębiorstwo rozszerzy zakres działalności, konieczne będzie wynajęcie większej hali produkcyjnej czy magazynu. Wpłynie to z kolei na wysokość czynszu, który zaliczamy do tej kategorii.

… i zmienne przedsiębiorstw.

Ich definicję sprowadzić można do jednego zdania – zależą one od wielkości produkcji i są z nią bezpośrednio związane. Im większy proces produkcyjny – tym będą one większe. Natomiast jeśli produkcja jest wstrzymana, bądź zerowa – nie ponosimy ich. Nie dotyczą tylko przedsiębiorstw ściśle związanych z produkcją, ale także z usługami czy nastawionymi na handel.

  • Powstają jako wynik decyzji krótkoterminowej.
  • Są zmienne w czasie.
  • Zaliczamy do nich m.in. wydatki na energię, zakup materiałów i towarów.

Suma jednych i drugich daje koszt całkowity przedsiębiorstwa.

Rozróżnienie to dotyczy wszystkich, którzy prowadzą księgi rachunkowe. Jeśli korzystamy z księgowości uproszczonej – nie musimy dokonywać tego podziału. Wystarczy jedynie zapoznać się regulacjami prawnymi dotyczącymi wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodu.

Dostateczna wiedza na temat wysokości poszczególnych kosztów jest niezbędna dla każdego przedsiębiorcy. Pozwala określić, czy firma będzie przynosić zyski, czy przekroczyła już próg rentowności i coś należy zmienić. Pomaga określić wysokość zysku. Zrozumienie istoty kosztów zmiennych podpowie, jak poprzez manipulację wielkością produkcji zlikwidować koszt jednostkowy. Następnie osiągnąć zakładany zysk. Kształt i wysokość kosztów stałych w stosunku do zysku przedsiębiorstwa pozwoli ustalić, czy warto kupić, czy raczej wypożyczyć dany składnik majątku trwałego. Jak widać powyżej, warto znać ten podział oraz monitorować wysokość poszczególnych składników kosztów.