Jak zwiększyć wydajność pracowników i zoptymalizować firmę?

Jak zwiększyć wydajność pracowników i zoptymalizować firmę?

Wydajność pracowników wpływa w znaczącym stopniu na efektywność i opłacalność naszego biznesu. Aby zoptymalizować firmę, musimy skutecznie nauczyć się zarządzać naszymi podwładnymi. Jak zwiększyć wydajność pracowników? Podpowiadamy!

Jak zwiększyć wydajność pracowników? – praktyczne porady

 1.Zadbajmy o dobrą atmosferę

Jest to jeden z kluczowych elementów wpływających na produktywność. To od nas zależy, w jaki sposób nasi pracownicy będą podchodzili do pracy. Dobra atmosfera jest równoznaczna z większą chęcią do wykonywania obowiązków. Nowym pracownikom warto wyznaczać konkretne i łatwe do realizacji cele, aby przyniosły im satysfakcję z osiągnięcia pierwszych sukcesów. Jednocześnie zmniejszymy ich poziom stresu. Większe wyzwania powinniśmy narzucać dopiero z czasem.

2. Poznajmy swoich pracowników

Rozmawiajmy ze swoimi pracownikami, poznajmy ich motywacje i cele. W ten sposób będziemy mogli zastosować odpowiednie zabiegi motywujące. Indywidualne podejście jest bardzo ważne, szczególnie w małych firmach. Sprawiają, że ludzie są firmie bardziej oddani i lojalni i chętnie pracują na jej rozwój.

3. Omawiajmy pomysły

Każde działanie powinniśmy konsultować z pracownikami. Tym samym zaangażujemy ich w życie firmy. Będą się czuli potrzebni i docenieni. Ostatnie słowo oczywiście powinno należeć do nas, ale rady pracowników powinniśmy wziąć pod uwagę i wykorzystać je w jakimś stopniu. Ignorowanie pracowników wytworzy w nich frustrację i zniechęcenie.

4. Stawiajmy realistyczne cele

Kiedy ktoś stawia przed nami cel niemożliwy do zrealizowania, jest to sytuacja bardzo stresująca. Krótkotrwale takie działanie może zwiększyć produktywność, ale na dłuższą metę jest szkodliwe dla całego zespołu. Dla tego cele, które stawiamy pracownikom, powinny być dla nich osiągalne.

5.Rozwijajmy pracowników

Zapewniajmy pracownikom szkolenia, kursy i warsztaty. Starajmy się regularnie stwarzać okazje do rozwoju ich kompetencji. Im szerszy jest zasięg ich wiedzy i umiejętności, są dla naszej firmy bardziej przydatni i zwiększają swoją wydajność.

6. Dawajmy informacje zwrotne

Informacje zwrotne są dla efektywności pracowników bardzo ważne. Po każdym zakończonym projekcie lub zakończonym zadaniu powinniśmy porozmawiać z pracownikiem i poinformować go, z czego jesteśmy zadowoleni, a względem czego mamy zastrzeżenia.

 7. Świećmy przykładem

Leading by example – to jedna z ważniejszych zasad skutecznego zarządzania pracownikami. Działa to prosto. Jeżeli wymagamy od pracowników, żeby się nie spóźniali, sami przychodźmy na czas. Gdy chcemy wysokiej wydajności, sami pracujmy wydajnie. Gdy oczekujemy kultury osobistej, sami bądźmy kulturalni.