Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak zoptymalizować swój czas pracy i działać skuteczniej? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak zoptymalizować swój czas pracy i działać skuteczniej? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Zdolność kredytowa to szacowana zdolność klienta do terminowej spłaty zobowiązania wraz z odsetkami. Dzięki określeniu zdolności kredytowej instytucja bankowa, która pożycza pieniądze może ocenić, jakąś maksymalną kwotę zobowiązania przyznać wnioskującemu o kredyt lub pożyczkę. Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową? Czym jest zdolność kredytowa?

Na zdolność kredytową składają się takie elementy jak:

 • Osiągany dochód netto,
 • Źródła osiąganego dochodu,
 • Forma zatrudnienia,
 • Aktualne zobowiązania finansowe,
 • Stan cywilny i wiek kredytobiorcy,
 • Ilość osób na utrzymaniu,
 • Koszty utrzymania kredytobiorcy i jego rodziny,
 • Posiadany wkład własny,

Najważniejszym spośród wymienionych wyżej kryteriów jest z reguły poziom osiąganych dochodów oraz forma zatrudnienia. Nie wszystkie banki respektują na przykład pracę w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie. Na podstawie wszystkich tych danych sporządzany jest profil kredytobiorcy, dzięki któremu bank może podjąć decyzję o udzieleniu kredytu. Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Najprostszym sposobem na sprawdzenie zdolności kredytowej jest skorzystanie z narzędzia Analizator Kredytowy przygotowanego przez BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Aby obliczyć zdolność kredytową, należy zaznaczyć parametry planowanego kredytu (jego typ, kwotę oraz liczbę i wysokość rat do spłaty). Następnie należy udzielić krótkiego wywiadu na temat osiąganych dochodów, aktualnych zobowiązań, sytuacji w rodzinie i wydatków.

Po wprowadzeniu wszystkich Analizator Kredytowy oszacuje, czy mamy małe, średnie, duże, czy bardzo duże szanse na otrzymanie kredytu. Narzędzie to jest bezpłatne, ale opiera się o płatny raport BIK. Aby więc poznać zdolność kredytową, należy uiścić opłatę za wygenerowanie raportu BIK. Jeśli zależy nam na abonamencie, za roczny dostęp do raportów BIK zapłacimy 99 złotych. Jednorazowe wygenerowanie takiego raportu to koszt w wysokości 39 złotych.

Co wpływa na naszą zdolność kredytową?

Warto zadbać o zdolność kredytową na bardzo wczesnym etapie, gdy nawet jeszcze nie planujemy wziąć kredytu.

Zdarzenia, które mogą wpłynąć na jej poprawę, to:

 • Zawarcie związku małżeńskiego,
 • Zwiększenie dochodów netto w rodzinie,
 • Przejście z umowy zlecenie na umowę o pracę,
 • Spłata w terminie dotychczasowych zobowiązań (nie tylko pożyczek, ale i np. rat za sprzęt AGD).