Ile kosztuje szkolenie BHP dla pracownika?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak zoptymalizować swój czas pracy i działać skuteczniej? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak zoptymalizować swój czas pracy i działać skuteczniej? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Szkolenie BHP dla pracownika jest nieodłącznym fragmentem struktury funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jego koszty i częstotliwość przeprowadzania będą zależeć od charakteru zajmowanego stanowiska. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to obowiązek każdego przedsiębiorcy.

Szkolenie BHP dla pracownika co warto wiedzieć?

 • Przeprowadza je pracodawca bądź zlecona przez niego firma zewnętrzna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
 • Jego częstotliwość i forma zależy od rodzaju zajmowanego stanowiska.
 • Odbywają się one w czasie pracy, a ich koszt pokryty jest ze środków zakładu pracy.
 • Rozróżniamy szkolenia wstępne lub okresowe.
 • Nie dla wszystkich grup zawodowych przeprowadzane są takie szkolenia. Nie obowiązują oni ludzi zatrudnionych w grupach działalności zakwalifikowanych do kategorii ryzyka nie wyższej niż 3. Będą to m.in. sektory dotyczące handlu detalicznego czy produkcji odzieży.

Ile kosztuje szkolenie BHP dla pracownika?

Koszt szkoleń BHP będzie zależał od jego rodzaju (wstępne czy okresowe) oraz stanowiska, jakie zajmować będzie osoba szkolona. Będzie też zależny od formy ich przeprowadzenia – kursy stacjonarne będą droższe od tych, które mogą odbyć się online.

Szkolenia wstępne

Ceny szkolenia wstępnego zaczynają się od 50,00 zł/osoba.

Szkolenia stacjonarne

Przykładowe ceny szkoleń (netto) dla:

 • osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 70,00 zł/osoba
 • pracodawców i kierowników danych działów – 170,00 zł/osoba
 • pracowników administracyjno-biurowych – 60,00 zł/osoba
 • inżynierów i osób zatrudnionych na stanowiskach technicznych – 130,00 zł/osoba
 • zatrudnionych w służbie zdrowia czy systemie edukacji (nauczyciele) – 80,00 zł/osoba

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy to dosyć wysoki koszt: około 80,00 – 90,00 zł/osoba. Natomiast jeśli chcemy przeszkolić pracownika z ochrony przeciwpożarowej, musimy liczyć się z nieco niższym kosztem, czyli około 60,00 zł/osoba.

Szkolenia on-line

Jeśli zdecydujemy się na stacjonarne wykłady – musimy liczyć się z pokryciem dodatkowych kosztów dojazdu szkoleniowca do siedziby naszej firmy. Być może warto więc zastanowić się nad możliwością przeprowadzenia kursu w formie e-learningu. Przykładowe ceny w takim wypadku to:

 • pracodawców i kierowników danych działów – 70,00 zł/osoba
 • pracowników administracyjno-biurowych – 40,00 zł/osoba
 • inżynierów i osób zatrudnionych na stanowiskach technicznych – 50,00 zł/osoba
 • zatrudnionych w służbie zdrowia czy systemie edukacji (nauczyciele) – 50,00 zł/osoba

Można więc zauważyć widoczną różnicę między kosztami szkoleń stacjonarnych a on-line przeprowadzanych dla pracodawców, kierowników czy inżynierów.

W wypadku przeprowadzania okresowych instruktaży często firmy zewnętrzne podają minimalną liczbę osób, które wziąć muszą udział, np. wymaganych jest co najmniej 4 czy 5 uczestników. Jeśli w szkoleniu weźmie udział większa liczba osób, można liczyć na ewentualny rabat.

Zobacz także: https://forum-finansowo.pl/uprawnienia-g1-g2-g3-czym-sie-roznia