Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak zoptymalizować swój czas pracy i działać skuteczniej? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak zoptymalizować swój czas pracy i działać skuteczniej? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Każdy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, ma prawo do tzw. urlopu na żądanie. W dzisiejszym artykule odpowiadamy na pytanie, czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie? Prawo do urlopu na żądanie

Każdy pracownik, który jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę ma prawo do czterech dni specjalnego urlop, tzw. urlopu na żądanie. To urlop, który jest przydzielany na wniosek (osobisty, telefoniczny, SMSem lub za pośrednictwem wiadomości e-mail) pracownika, najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. W niektórych sytuacjach jednak pracodawca może się nie zgodzić na przyznanie wolnego dnia.

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie? W jakich sytuacjach jest to możliwe?

Kiedy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

W sytuacji, gdy:

  • Pracownik nie zgłosił chęci wykorzystania urlopu w wyznaczonym terminie,
  • Wystąpią szczególne okoliczności, w wyniku których obecność pracownika w pracy będzie niezbędna do ochrony interesów przedsiębiorstwa.

Ponieważ urlop na żądanie wynika z Kodeksu pracy i powstał po to, by w sytuacjach nagłych i losowych (takich jak np. śmierć bliskiej osoby, odwołany lot, awaria samochodu lub środków komunikacji) pracownik mógł usprawiedliwić swoją nieobecność, pracodawca, który bezpodstawnie odmówi takiego urlopu, może się spotkać z przykrymi konsekwencjami. Bezpodstawne odmówienie urlopu na żądanie może wiązać się z karą grzywny.

O czym jeszcze warto pamiętać, biorąc urlop na żądanie?

Jeśli planujesz urlop na żądanie, warto pamiętać, o tym, że:

  • Urlop ten stanowi 4 dni w ramach dostępnego dla pracownika urlopu (czyli 4 spośród 20 lub 26 dni),
  • Możliwe jest, by wziąć od razu 4 dni urlopu na żądanie lub rozłożyć je na pojedyncze nieobecności,
  • Żądanie udzielenia urlopu należy zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy (według obowiązującego w danej firmie rozkładu czasu pracy),
  • Pracownik nie ma obowiązku podawania przyczyny urlopu na żądanie,
  • Urlop na żądanie jest płatny.

Co w sytuacji, gdy pracodawca milczy, zamiast udzielić pozwolenia na urlop na żądanie? Według Sądu Najwyższego brak wyraźnego sprzeciwu ze strony pracodawcy oznacza, że pracownik może wykorzystać urlop w wymiarze przez niego wskazanym, bez konieczności dopełnienia innych formalności.